Archiwum przetargów

2014-12-23

OGŁOSZENIE przetargu na:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze".

Szczególy przetargu

2014-12-19


V WYJAŚNIENIE treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "ZADANIE NR 1 - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 4 WRAZ Z UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZESPOLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA OS. ŚLĄSKIM, DZIAŁKA NR 1076/1 W ZIELONEJ GÓRZE"

Szczególy przetargu

2014-12-19


VI WYJAŚNIENIE treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "ZADANIE NR 1 - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 4 WRAZ Z UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZESPOLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA OS. ŚLĄSKIM, DZIAŁKA NR 1076/1 W ZIELONEJ GÓRZE"

Szczególy przetargu

2014-12-17


IIIWYJAŚNIENIE treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "ZADANIE NR 1 - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 4 WRAZ Z UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZESPOLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA OS. ŚLĄSKIM, DZIAŁKA NR 1076/1 W ZIELONEJ GÓRZE"

Szczególy przetargu

2014-12-17


IVWYJAŚNIENIE treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "ZADANIE NR 1 - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 4 WRAZ Z UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZESPOLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA OS. ŚLĄSKIM, DZIAŁKA NR 1076/1 W ZIELONEJ GÓRZE"

Szczególy przetargu

2014-12-15


IWYJAŚNIENIE treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "ZADANIE NR 1 - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 4 WRAZ Z UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZESPOLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA OS. ŚLĄSKIM, DZIAŁKA NR 1076/1 W ZIELONEJ GÓRZE"

Szczególy przetargu

2014-12-15


IIWYJAŚNIENIE treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "ZADANIE NR 1 - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 4 WRAZ Z UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZESPOLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA OS. ŚLĄSKIM, DZIAŁKA NR 1076/1 W ZIELONEJ GÓRZE"

Szczególy przetargu

2014-12-03


OGŁOSZENIE o przetargu na:

"ZADANIE NR 1 - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 4 WRAZ Z UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZESPOLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA OS. ŚLĄSKIM, DZIAŁKA NR 1076/1 W ZIELONEJ GÓRZE"

Szczególy przetargu

2014-11-26


OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "ROZBIÓRKĘ KOMINA I BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI ORAZ BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELRODZINNEGO PRZY UL. JASKÓŁCZEJ W ZIELONEJ GÓRZE NA DZIAŁCE NR 27/17; 27/15; 24; 28; OBR. 28"

Szczególy przetargu

2014-11-18


OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: " WYLESIENIE I MAKRONIWELACJA TERENU NA DZIAŁCE NR 1076/1 W CELU WYKONANIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI ZDROWIA PRZY UL. OSIEDLE ŚLĄSKIE W ZIELONEJ GÓRZE"

Szczególy przetargu

2014-11-05


II  WYJAŚNIENIE treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Rozbiórka komina i budynku byłej kotłowni oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze na działce nr 27/17; 27/15; 24; 28; obr.28"

Szczególy przetargu

2014-11-05


SPROSTOWANIE I treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Rozbiórka komina i budynku byłej kotłowni oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze na działce nr 27/17; 27/15; 24; 28; obr.28"


Szczególy przetargu

2014-10-30


I WYJAŚNIENIE treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Rozbiórka komina i budynku byłej kotłowni oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze na działce nr 27/17; 27/15; 24; 28; obr.28"

 

Szczególy przetargu

2014-10-17


S P R O S T O W A N I E  I

Sprostowanie do przetargu: "Wylesienie i makroniwelacja terenu na działce nr 1076/1 w celu wykonania zagospodarowania terenu dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami zdrowia przy ul. Osiedle Śląskie w Zielonej Górze"

W SIWZ , w Załączniku nr 1, na str. 26 w punkcie 4. poprawiono błędny zapis:

- "zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej brutto"

- powinno być : "zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny     ofertowej brutto.

Powyższa zmiana nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Pobierz poprawioną:

SIWZ

2014-10-17

OGŁOSZENIE o przetargu na:

"Rozbiórka komina i budynku byłej kotłowni oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze na działce nr 27/17; 27/15; 24; 28; obr.28"

Szczególy przetargu

2014-10-16


II  Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn. : "Wylesienie i makroniwelacja terenu na działce nr 1076/1 w celu wykonania zagospodarowania terenu dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami zdrowia przy ul. Osiedle Śląskie w Zielonej Górze" 

Szczególy przetargu

2014-10-13

I Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn. : "Wylesienie i makroniwelacja terenu na działce nr 1076/1 w celu wykonania zagospodarowania terenu dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami zdrowia przy ul. Osiedle Śląskie w Zielonej Górze" 

Szczególy przetargu

2014-10-03


OGŁOSZENIE o przetargu na wykonanie wylesienia i makroniwelacji terenu na działce nr 1076/1 przy ul. Osiedle Śląskie w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2014-04-08

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzątanie i konserwację zasobów KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w latach 2014 - 2016.

Szczególy przetargu

2014-02-24

Ogłoszenie o przetargu na sprzątanie i konserwację zasobów KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w latach 2014 - 2016.

Szczególy przetargu

2014-01-24


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ANNY JAGIELLONKI NA DZIAŁCE NR 183 i 43/11 W ZIELONEJ GÓRZE

Szczególy przetargu

2014-01-21


Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na kwotę 2.433.093,99 zł, na okres 360 miesięcy, na finansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2014-01-16

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Anny Jagiellonki na działce nr 183 i 43/11 w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2013-11-15

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

Wniosek Zamawiającego w przetargu na "Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Anny Jagiellonki na działce 183 i 43/11 w Zielonej Górze"

 

 

Szczególy przetargu

2013-10-23


S P R O S T O W A N I E II

Sprostowanie do przetargu: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Anny Jagiellonki na działce nr 183 i 43/11 w Zielonej Górze"

W Projekcie budowlanym w opisie technicznym na stronie11/A w punkcie 10 poprawiono błędny zapis:

- jest: "Ciepła woda będzie dostarczana z mieszkaniowych stacji cieplnych (tzw. logotermy) znajdujące się na klatkach schodowych każdego piętra".

- powinno być : Ciepła woda będzie dostarczana bezpośrednio z węzła cieplnego.

Powyższa zmiana nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

2013-10-22


S P R O S T O W A N I E  I

Sprostowanie do przetargu: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Anny Jagiellonki na działce nr 183 i 43/11 w Zielonej Górze"

W SIWZ na str. 43 w paragrafie 12 pkt 7 poprawiono błędny zapis:

- było 3 letniego

- powinno być 60 miesięcznego.

Powyższa zmiana nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Pobierz poprawioną:

SIWZ

2013-10-22


III Wyjaśnienie treści SIWZ na "Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Anny Jagiellonki, na działce 183 i 43/11 w Zielonej Górze"

Szczególy przetargu

2013-10-18


II Wyjaśnienie treści SIWZ na "Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Anny Jagiellonki, na działce 183 i 43/11 w Zielonej Górze"

Szczególy przetargu

2013-10-16


I Wyjaśnienie treści SIWZ na "Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Jagiellonki na działce 183 i 43/11 w Zielonej Górze"

Szczególy przetargu

2013-10-03

PRZETARG NA BUDOWĘ - A. JAGIELLONKI

Szczególy przetargu

2013-07-16


Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 25 działka 105 w Zielonej Górze".

 

Szczególy przetargu

2013-07-15


OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 25 działka nr 105 w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2013-06-28


I wyjaśnienie treści SIWZ na "Przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 25 na działce nr 105 w Zielonej Górze"

Szczególy przetargu

2013-06-24

S P R O S T O W A N I E

Sprostowanie do przetargu : "Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 25 na działce nr 105

 w Zielonej Górze"

W SIWZ na str. 25 w "Formularzu ofertowym" oraz na str. 39 w paragrafie 10 ust. 3 we "Wzorze umowy" poprawiono błędną stawkę podatku VAT:

- było 23 %,

- powinno być 8 %

Powyższa zmiana nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Pobierz poprawioną:

SIWZ CZĘŚĆ II

2013-06-18

PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. GEN. SIKORSKIEGO 25 NA DZIAŁCE NR 105 W ZIELONEJ GÓRZE

Szczególy przetargu

2012-05-31

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 3 w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2012-05-14

Ogłoszenie o przetargu na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 3 w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2012-05-11

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 3 w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2012-04-26

Ogłoszenie o przetargu na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 3 w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2012-04-18

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wymianę trzech kotłów gazowych, na zasadzie - zaprojektuj i wykonaj, w budynku wielorodzinnym przy ul. J. Zamoyskiego 12 w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2012-04-11

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę legalizacji i wymiany ciepłomierzy oraz wodomierzy, znajdujących się w zasobach KTBS Sp. z o.o.

Szczególy przetargu

2012-04-04

Ogłoszenie o przetargu na wymianę trzech kotłów gazowych, na zasadzie - zaprojektuj i wykonaj, w budynku wielorodzinnym przy ul. J. Zamoyskiego 12 w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2012-03-29

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pielęgnacji trawników oraz przycinania, formowania krzewów i drzewek, znajdujących się w Zielonej Górze na  terenach administrowanych przez KTBS Sp. z o.o.

Szczególy przetargu

2012-03-27

Ogłoszenie o przetargu na usługę legalizacji i wymiany ciepłomierzy oraz wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o.

Szczególy przetargu

2012-03-14

Ogłoszenie o przetargu na usługę pielęgnacji trawników oraz przycinania, formowania krzewów i drzewek,
znajdujących się w Zielonej Górze na  terenach administrowanych przez KTBS Sp. z o.o.

Szczególy przetargu

2011-09-23

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym wymianę dwóch kotłów gazowych, na zasadzie „zaprojektuj i wykonaj”, w budynku wielorodzinnym przy ul. Z. Krasińskiego 4 w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2011-09-09

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wymianę dwóch kotłów gazowych, na zasadzie "zaprojektuj i wykonaj", w budynku wielorodzinnym przy ul. Z. Krasińskiego 4 w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2011-09-09

Ogłoszenie o przetargu na wymianę dwóch kotłów gazowych, na zasadzie - zaprojektuj i wykonaj, w budynku wielorodzinnym przy ul. Z. Krasińskiego 4 w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2011-08-25

Ogłoszenie o przetargu na wymianę dwóch kotłów gazowych, na zasadzie - zaprojektuj i wykonaj, w budynku wielorodzinnym przy ul. Z. Krasińskiego 4 w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2011-05-09

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę legalizacji ciepłomierzy oraz wymiany wodomierzy, znajdujących się w zasobach KTBS Sp. z o.o.

Szczególy przetargu

2011-04-22

Ogłoszenie o przetargu na usługę legalizacji ciepłomierzy oraz wymiany wodomierzy, znajdujących się w zasobach KTBS Sp. z o.o.

Szczególy przetargu

2011-03-30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sprzątanie i konserwację zasobów KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w latach 2011 - 2014.

Szczególy przetargu

2011-03-25

Informacja nt. numeru rachunku bankowego, na który można wpłacać wadium do przetargu na sprzątanie i konserwację zasobów KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w latach 2011 - 2014.

Szczególy przetargu

2011-03-16

Wyjaśnienia do przetargu na sprzątanie i konserwację zasobów KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w latach 2011 - 2014.

Szczególy przetargu

2011-02-16

Ogłoszenie o przetargu na sprzątanie i konserwację zasobów KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w latach 2011 - 2014.

Szczególy przetargu

2010-11-23


Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę budynku przy ul. Krasickiego 25

Szczególy przetargu

2010-11-12

I WYJAŚNIENIE
treści SIWZ na przebudowę budynku biurowego przy ul. Krasickiego 25 na działce 133/1 w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2010-11-09

SPROSTOWANIE
do Przetargu na przebudowę budynku biurowego przy ul. Krasickiego 25.

Szczególy przetargu

2010-10-28

Przetarg na przebudowę budynku biurowego przy ul. Krasickiego 25

Szczególy przetargu

2010-05-28

Przetarg na nadzór inwestorski - Elektronowa

Szczególy przetargu

2010-05-28

Przetarg na nadzór inwestorski - Suwalska

Szczególy przetargu

2010-05-21

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w na usługę legalizacji i wymiany ciepłomierzy oraz wodomierzy.

Szczególy przetargu

2010-05-11

OGŁOSZENIE o przetargu na usługę legalizacji oraz wymiany ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach mieszkaniowych KTBS w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2010-04-13


OGŁOSZENIE o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na budowę boiska - placu rekreacyjnego przy ul. Ruczajowej w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2010-04-06

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Elektronowej w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2010-04-01

OGŁOSZENIE o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Suwalskiej w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2010-03-16

Przetarg na budowę boiska

Szczególy przetargu

2010-03-16

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Suwalskiej w Zielonej Górze

Szczególy przetargu

2010-03-03

Przetarg na budowę - Elektronowa


Szczególy przetargu

2010-01-18


Przetarg na budowę - Suwalska

Szczególy przetargu

2009-06-12


Przetarg na nadzór inwestorski

Szczególy przetargu

2009-03-30

Oznaczenie sprawy: KTBS/TM/01/2009

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pielęgnacji trawników oraz przycinania, formowania krzewów i drzewek, znajdujących się w Zielonej Górze na terenach administrowanych przez KTBS Sp. z o.o. w latach 2009 – 2011

Szczególy przetargu

2009-02-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami zdrowia przy ul. Osiedle Śląskie.

Szczególy przetargu

2009-02-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę dwóch budynkó mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. Elektronowej i Anny Jagiellonki w Zielonej Górze.

Szczególy przetargu

2008-12-10

Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 14 000 euro na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. JAGIELLONKI-ZAMOYSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Szczególy przetargu

Przetargi bieżące

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672