Jak zamieszkać

Osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego powinny złożyć wniosek o najem mieszkania, deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz zaświadczenie o zarobkach (na drukach dostępnych na stronie internetowej lub w siedzibie Spółki).

Informacje na temat mieszkań udzielane są pod nr telefonu 68/322 19 25 lub w siedzibie Spółki  w pokoju 407, w godzinach od 6.45 do 14.45.

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Warunki ubiegania się o mieszkanie to:

1. Brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Zielona Góra, oraz

2. Stały dochód, zróżnicowany co do wielkości mieszkania i liczby członków rodziny, mieszczący się między wartością minimalną i maksymalną podaną w tabeli w załączniku „ulotka informacyjna”.


Wniosek o najem garażu

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie KTBS, przedstawiając do wglądu dowód osobisty i dowód rejestracyjny.

Wzór wniosku do pobrania:


Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672