Telefony

Nazwa instytucji                 Nr telefonu
      
Pogotowie energetyczne            991
     
Pogotowie gazowe                     992
     
Pogotowie energetyki cieplnej   993
     
Pogotowie wodociągowe            994
     
Policja                                          997
     
Straż pożarna                               998
     
Pogotowie ratunkowe                  999
     
Numer alarmowy                          112
     
Konserwacja inst. wodnej,
grzewczej i elektrycznej
w godz. 7.oo-15.oo

Firma ZiTON                                 68/320 96 90

Pilne awarie
w godz. 15.oo-7.oo

Firma ZiTON                                 506 108 510 lub 604 835 745

Konserwacja domofonów             509 609 252   

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672