Szczegóły przetargu

< < Powrót

2018-07-11

                                  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
                                             nr sprawy KTBS/AR/1/2018         
             
1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY         

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672