Szczegóły przetargu

< < Powrót

2015-03-20

Ogłoszenie przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na kwotę 4.483.043,01 zł, na okres 360 miesięcy, na finansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 4 przy osiedlu Śląskim w Zielonej Górze.


Ogłoszenie o przetargu

SIWZ


Wyjaśnienia SIWZ z dnia 16.01.2015r.

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 29.01.2015r.

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 05.02.2015r.

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 06.02.2015r.

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 10.02.2015r.

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 12.02.2015r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672