Szczegóły przetargu

< < Powrót

2015-03-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na usługę demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o.


Przedmiot, zakres i wielkość zamówienia:
a) Demontaż ciepłomierzy CQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy CQM-III-K, prod. APATOR SA w mieszkaniach - w liczbie 347 szt.;
b) demontaż ciepłomierzy CQM-II-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy CQM-III-K z M-BUS, prod. APATOR SA w mieszkaniach - w liczbie 221 szt.;
c) demontaż wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z impulsatorami i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, z impulsatorami (impulsowanie co 1 litr) w mieszkaniach - o łącznej liczbie 860 szt.;
d) demontaż wodomierzy c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z nakładką radiową AT-WMBUS-08 i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, ponowne założenie nakładki radiowej AT-WMBUS-08 (z dokładnością pomiaru do 1 litra) w mieszkaniach - o łącznej liczbie 276 szt.

Termin składania ofert: 20 marca 2015, godz. 9.00.
Do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3. Druki w MS Word.

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672