Szczegóły przetargu

< < Powrót

2016-03-14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na usługę demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o.

Przedmiot, zakres i wielkość zamówienia:
a) demontaż ciepłomierzy CQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy CQM-III-K, prod. APATOR SA w mieszkaniach - w liczbie 159 szt.;
b) demontaż ciepłomierzy CQM-II-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy CQM-III-K z M-BUS, prod. APATOR SA w mieszkaniach - w liczbie 399 szt.;
c) demontaż wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z impulsatorami i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, z impulsatorami (impulsowanie co 1 litr) w mieszkaniach - o łącznej liczbie 1239 szt.

Termin składania ofert: 23 marca 2016, godz. 9.00.
Do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu;
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
3. Druki ofertowe w MS Word.

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672