Szczegóły przetargu

< < Powrót

2016-05-24

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych z przeznaczeniem na budynki garażowe przy ul. gen. Józefa Sowińskiego nr 46 - 58 w Zielonej Górze na dz. nr 91, 92/9, 67/1, 358/1, 90 obręb 31"


Treść zawiadomienia

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672