x KTBS

Regulaminy

2016-05-10

Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowego obowiązujący w zasobach KTBS Sp. z o.o. (61 kB, PDF)

2013-06-17

Regulamin pracy Komisji kwalifikowania wniosków

Regulamin pracy Komisji kwalifikowania wniosków o przyznanie mieszkań z zasobów Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Zielonej Górze

2010-12-03

Zmiany w Regulaminie rozliczania ciepła

Zarządzenie nr 14/2010 Prezesa Zarządu wprowadzające od 1 stycznia 2011 zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy lub wytworzenia ciepła w zasobach KTBS Sp. z o.o. w formacie pdf.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 32
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672